Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP I/5F

09.11.2017r.

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    lub

II. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

 • od wypisu:
  1. do 5 stron - 30,00 zł,
  2. powyżej 5 stron – 50,00 zł,
 • od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
  2. nie więcej niż – 200,00 zł.

2. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Bank PKO S.A. I O/Gryfino
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do miesiąca.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BMP)
- Referat Planowania Przestrzennego (BMP.RP),
nr pokoju 12, 13ł nr telefonu 91-416-20-11 w. 212,312,113,
e-mail: planowanie@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.