Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

Podmioty gospodarcze z terenu miasta i gminy Gryfino posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub które złożyły informacje o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych (poza odpadami z grupy 18)

L.p.

Nazwa podmiotu

Miejsce wytwarzania odpadów

Kod odpadu

Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do wytworzenia

Termin ważności decyzji

1

2

3

4

5

6

1.

FOTO FIX LABOR
Usługi Fotograficzne
Agnieszka Bienicewicz

Gryfino ul. Bol. Chrobrego 28A

09 01 01; 09 01 04; 
09 01 05; 20 01 21

3,003 Mg/rok

Decyzja wydana na czas nieokreślony*

2.

PGNiG Oddział Zakład
Gazowniczy Szczecin

Rozdzielnia Gazu Gryfino 
ul. Limanowskiego 9

08 01 02; 16 08 21

0,012 Mg /rok

Decyzja wydana na czas nieokreślony*

3.

Rybacka Spółdzielnia Pracy REGALICA

Gryfino ul. Grunwaldzka 7

16 08 21

0,0008 Mg rok

Decyzja wydana na czas nieokreślony*

4.

Nadleśnictwo Gryfino

Gryfino ul. 1 Maja 4

02 0105,;13 02 03; 
16 06 01; 16 08 21

0,31 Mg/rok

Decyzja wydana na czas nieokreślony*

5.

Polski Koncern Naftowy S.A. 
Oddział w Szczecinie

Stacja Paliw nr 368
Gryfino ul. Bol. Chrobrego 31

16 07 06; 16 08 21

2,501 Mg/rok

Decyzja wydana na czas nieokreślony*

6.

IZOMAR Sp. z o.o.
Oddział Szczecin

Nowe Czarnowo

17 01 05; 17 06 01

22,000 Mg/rok

31.12.2002*

7.

Zakład Usługowo-Handlowy
LIDER  Czesław Furtak

Gryfino, ul. Armii Krajowej 6

13 02 02

1,500 Mg/rok

31.12.2003*

8.

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji Szczecin

Obiekty TP. S.A. na terenie miasta i gminy Gryfino

16 08 21; 16 06 01; 
16 06 06; 13 02 02

0,092 Mg/rok

31.07.2005*

9.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy

Gryfino ul. Parkowa 1

16 02 13; 16 02 15;
08 03 07; 16 06 01
16 06 04

0,170 Mg/rok

31.12.2005

10.

Zakład Fotograficzny Zbigniew Michałowicz

Gryfino ul. Bol. Chrobrego 20c

16 08 17

1,500 Mg/rok

31.12.2006*

11.

Zakład Fotograficzny FOTO-PRIMA
Wojciech Kowalczyk

Gryfino ul. 11 Listopada 16H

16 08 17; 18 08 21

1,505 Mg/rok

31.12.2006*

12.

STUDIO RELAKS
Katarzyna Kowalczyk

Gryfino ul. 11 Listopada 16H

16 08 21

500 szt./rok

31.12.2006*

13.

WM Sp. Jawna Mierzyn

Stacja paliw Gryfino ul. Rapackiego 1

16 07 06; 19 08 03

0,085 Mg/rok

31.01.2006*

14.

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe
Tadeusz Dolata

Gryfino ul. Czechosłowacka 2

07 04 11; 16 08 19; 
07 04 01; 16 08 01

0,1531 Mg/rok

31.12.2006*

15.

Energetyka Szczecińska S.A. 
Rejon Energetyczny Szczecin

Posterunek Energetyczny Gryfino

16 02 13; 17 04 10; 
15 02 02

0,095 Mg/rok

31.12.2011

16.

GRYFSKAND Sp. z o.o.
Zakład Nr 2

Gryfino, ul. Łużycka 74

16 02 13

0,004 Mg/rok

31.12.2011

17.

HE-GRU Sp. z o.o.

Gryfino ul. Pomorska 103

08 01 11; 13 02 05; 
13 02 08; 14 06 03;
15 02 02; 16 01 07;
 16 01 13; 16 02 11;
16 02 13;16 06 01

4,150 Mg/rok

30.04.2014

18.

FLIEGEL-TEXTILSERVICE Sp. z o.o.

Nowe Czarnowo 68c

14 06 04; 13 01 10;
13 05 02; 13 05 06
15 02 02; 16 02 13

2,660 Mg/rok

31.12.2011

19.

PPUP Poczta Poczta
Rejonowy Urząd Poczty Szczecin

Placówki na terenie miasta i gminy Gryfino

16 02 13

0,030 Mg/rok

31 12.2012

20.

GRYFSKAND Sp. z o.o.
Zakład Nr 1

Gryfino, ul. Fabryczna 4

13 01 13; 13 02 08;
16 06 01; 16 02 13
15 02 02; 16 01 07

5,200 Mg/rok

31.12.2012

21.

Zespół Elektrowni
DOLNA ODRA S.A.

Elektrownia DOLNA ODRA
Nowe Czarnowo 76

06 04 04; 08 01 11;
08 04 09; 09 01 01
09 01 04; 09 01 07;
09 01 08; 10 01 20
12 01 18; 12 01 20;
13 01 10, 13 02 08
13 03 07; 13 05 02;
13 05 07; 13 05 08
13 07 01; 13 08 99;
14 06 03; 15 01 10
15 02 02; 16 01 07;
16 01 13; 16 02 11
16 02 13; 16 03 05; 
16 05 06; 16 05 07
16 06 01; 16 06 02;
16 06 03; 16 06 06
17 02 04; 17 06 01; 
17 06 05; 19 08 10

Mg/rok

31.12.2012

22.

Solarium STUDIO-LUZ
Tadeusz Chodyniecki

Gryfino ul. Bol. Chrobrego 1-3

16 02 13

0,105 Mg/rok

31.01.2013

23.

Fundacja Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

Gryfino ul. Sportowa 1

16 02 13

0,215 Mg/rok

31.01.2013

24.

ALUMET Sp. z o.o.

Daleszewo, ul. Sportowa 7Gryfino, ul. Pomorska 107

13 02 05; 15 02 02; 16 02 13; 13 05 01

0,572 Mg/rok

31.01.2013

25.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Gryfino ul. Szczecińska 5

13 02 05; 13 02 08;
14 06 03; 15 02 02
16 01 07; 16 01 13;
16 02 13; 16 06 01
18 01 03

3,950 Mg/rok

31.12.2013

26.

Zakład Fotograficzny FOTO-VIDEO 
Stanisław Strzelczyk

Gryfino  ul. Krasińskiego 82U/6

16 10 01; 16 06 02

2,1815 Mg /rok

Informacja

27.

NETTO Artykuły Żywnościowe Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 77 Gryfino

16 02 13

0,009 Mg/rok

Informacja

28.

JERONIMO MARTINS Dystrybucja Sp. z o.o. 
Poznań

Market Biedronka Gryfino 
ul. Bol. Chrobrego 40/42

16 02 13; 08 03 18

0,015 Mg/rok

Informacja

29.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
lek. okulista Beata Kasicka

ul. Chrobrego 28-30 Gryfino

16 08 21

0,0005 Mg/rok

30.06.2006*

30.

Lek. Med. Pracy
Zbigniew Kruczkowski

ul. 11 Listopada 14a

16 08 21

0,0005 Mg/rok

31.12.2006*

31.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Oddział Terenowy

ul. Chrobrego 52 Gryfino

15 02 03

0,1 Mg/rok

31.12.2007

32.

Zakład Usług Medycznych
Odra Sp. z o.o.

Nowe Czarnowo

20 01 21

0,002 Mg/rok

31.12.2006*

33.

Jurging Sp. z o.o.

Pniewo Ul. Przemysłowa 1

16 02 13

0,005 Mg/rok

Informacja

RAZEM

6052,2264 Mg/rok

 

* Decyzje wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach – decyzje te wygasają z dniem 1 lipca 2004 r.

<