Załącznik nr 2

    

Załącznik nr 2

Podmioty gospodarcze z terenu miasta i gminy Gryfino posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub które złożyły informacje o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych z grupy 18

L.p.

Nazwa podmiotu

Miejsce wytwarzania odpadów

Kod odpadu

Maksymalna łączna ilość odpadów przewidywanych do wytworzenia

Termin ważności decyzji

1

2

3

4

5

6

1.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Parkowa 7 Gryfino

18 01 02; 18 01 03;
18 01 06; 18 01 08

20,052 Mg/rok

31.12.2005

2.

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska Irena
Miodońska - Puszyńska

ul. 9 Maja 8 Gryfino

18 01 03

0,05 Mg/rok

21.02.2006*

3.

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej 
STOMATOLOGICZNY S.C.

ul. Szczecińska 21 Gryfino

18 01 03

0,3 Mg/rok

15.02.2006*

4.

Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej „VITA-MED.” S.C.

ul. 9 Maja 8 Gryfino

18 01 03; 18 01 05

0,046 Mg/rok

02.02.2005*

5.

Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Dorota Bińczak

ul. 9 Maja 8 Gryfino

18 01 03

0,01 Mg/rok

06.03.2006*

6.

Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Józef Trocki

ul. 1 Maja 29/1 Gryfino

18 01 03

0,015 Mg/rok

19.03.2006*

7.

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Julitta Lenarczyk-Tuzinkiewicz

ul. Okrężna Gryfino 

18 01 03; 18 01 05

0,036 Mg/rok

31.12.2006*

8.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Rapackiego 1 Gryfino

18 01 03

0,200 Mg/rok

30.06.2006*

9.

S-DENT Niepubliczny
Specjalistyczny Zakład
Stomatologiczny

Gryfino

18 01 03; 18 01 05

0,21 Mg/rok

31.12.2006 *

10.

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Stomatologiczna
Renata Godyńska

ul. Iwaszkiewicza 70. p. 21
Gryfino

18 01 03

0,03 Mg/rok

31.12.2006*

11.

Prywatny Specjalistyczny 
Gabinet Ginekologiczny
Stanisław Adamski

ul. 1 Maja 27/4 Gryfino

18 01 03

0,004 Mg/rok

31.12.2006*

12.

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska 
Danuta Szwed - Lewandowska

ul. Chrobrego 52  Gryfino

18 01 03; 18 01 05

0,003 Mg.rok

31.12.2006*

13.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Gabinet Internistyczny
Alicja Warda

ul. Marii Konopnickiej 14b Gryfino

18 01 03; 18 01 05

0,015 Mg/rok

31.12.2006*

14.

Dom Pomocy Społecznej

Nowe Czarnowo

18 01 03

0,014 Mg/rok

31.12.2006*

15.

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska 
lek. okulista Beata Kasicka

ul. Chrobrego 28-30 Gryfino

18 01 03;18 01 05

0,013 Mg/rok

30.06.2006*

16.

Dom Pomocy Społecznej

Dębce 11

18 01 03

0,006 Mg/rok

31.12.2006*

17.

Zakład Usług Medycznych 
Dolna Odra Sp. z o.o.

Nowe Czarnowo

18 01 03; 18 01 05

0,718 Mg/rok

31.12.2006*

18.

Specjalistyczny Gabinet Lekarski
 „AURIS”

Ul. Energetyków 14 c Gryfino

18 01 03; 18 01 05

0,026 Mg/rok

31.12.2006*

19.

Lek. Stom. Hanna
Pytlowska-Kostka

ul. 11 Listopada 42/9 Gryfino

18 01 03

0,012 Mg/rok

31.12.2006*

20.

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Lek. Stom. M. Szymańska

ul. Pomorska 12 Gryfino

18 01 03

0,06 Mg/rok

31.12.2006*

21.

Ewa Rumas-Praga Gabinet
 Stomatologiczny

ul. Krasińskiego 59/4 Gryfino

18 01 03

0,012 Mg/rok

31.12.2006*

22.

Pediatryczno-Internistyczny
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej s.c.

ul. Niepodległości 28 Gryfino

18 01 03

0,1 Mg/rok

09.07.2006*

23.

Anna Ciszkiewicz
Prywatny Gabinet Stomatologiczny

ul. Bałtycka 11/9 Gryfino

18 01 03

0,012 Mg/rok

31.12.2006*

24.

Lek. Med. Pracy
Zbigniew Kruczkowski

ul. 11 Listopada 14a

18 01 03

0,0016 Mg/rok

31.12.2006*

25.

J.M.R. Mędzin – DENTURA
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

ul. M. Konopnickiej 16c Gryfino

18 01 03

0,015 Mg/rok

31.12.2006*

26.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział
Terenowy

ul. Chrobrego 52 Gryfino

18 01 01, 18 01 02;
18 01 04

0,500 Mg/rok

31.12.2007

27.

Indywidualna Specjalistyczna
 Praktyka Lekarska 
Lek. Med. Adam Kornel

ul. Grunwaldzka 3b Gryfino

18 01 03

0,12 Mg/rok

31.12.2007

28.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
CHROBRY

ul. Chrobrego 52 Gryfino

18 01 03; 18 01 06

0,09 Mg/rok

Informacja

29.

Gabinet Stomatologiczny i Protetyczny 
Krystyna Urbańska

ul. Flisacza 35a/3 Gryfino

18 01 03

0,08 Mg/rok

Informacja

30.

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna 
Grażyna Konarska

ul. Chrobrego 52 Gryfino

18 01 03

0,07 Mg/rok

Informacja

31.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Zakład
Psychiatryczny
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Nowe Czarnowo

18 01 03

0,04 Mg/rok

Informacja

32.

CEFARM – SZCZECIN S.A.
ul. Ks. Ziemowita 10
Szczecin

Apteka ul. Grunwaldzka 6
Gryfino

18 01 06; 18 01 07;
18 01 09

0,013 Mg/rok

Informacja

Razem

22,8736 Mg/rok

 

* Decyzje wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach – decyzje te wygasają z dniem 1 lipca 2004 r.