Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012

Lista załączników:
Sprawozdanie budżetowe - opis [640939 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 01 [203494 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 02 [164383 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 03 [160032 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 04 [153565 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 05 [193926 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 06 [312831 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 07 [157365 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 08 [123841 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 09 [144832 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 10 [151950 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 11 [137878 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 12 [122661 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 13 [131435 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 14 [148517 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 15 [139406 bajtów]
Sprawozdanie budżetowe - tabela 16 [170696 bajtów]
Uchwała Nr CXXI/411/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Gryfina o przebiegu wykonania budzetu za pierwsze półrocze 2012 r. [1153834 bajtów]