Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z dnia 29.10.2012

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. - przegłosowanie poprawki grupy radnych do projektu uchwały - do Druku Nr 1/XXVII

Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak

Wstrzymało się:

 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. - przegłosowanie projektu uchwały z poprawką grupy radnych - Druk Nr 1/XXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. - Druk Nr 2/XXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013. - Druk Nr 3/XXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 4/XXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski    

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Eugeniusz  Robak    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 r. - z autopoprawkami Burmistrza - Druk Nr 5/XXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Mieczysław Sawaryn