Plan pracy na 2013 r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR XXIX/245/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2013 r.

Styczeń:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
 4. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz dokumentacją związaną z przeprowadzonymi remontami w latach 2009- 2012 w CW Laguna

Luty:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola realizacji funduszu sołeckiego w latach 2009-2012 na terenie Gminy Gryfino.

Marzec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012

Kwiecień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Analiza środków finansowych przeznaczonych na sport, rekreację i promocję Gminy w latach 2011-2012 (MOS, Kluby sportowe, OSiR, UMiG, GDK, Biblioteka, organizacje pozarządowe)

Maj:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola nagród wypłacanych Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Naczelnikom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy w latach 2009-2012

Czerwiec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Lipiec:

 1. Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Wrzesień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2013
 4. Kontrola środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe w Bibliotece Publicznej w latach 2010- 2012

Październik:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Gryfino

Listopad:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Grudzień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Przewodniczący Komisji
Zenon Trzepacz