Rok 2013

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na zadanie: „Wykonanie tablic pamiątkowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – etap III”   2013-10-08   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na zadanie: „Wykonanie tablic pamiątkowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – etap III”   2013-09-05   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 622 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 oraz na terenie działek nr 207/1, 207/2, 206/12 w obrębie Wełtyń II   2013-08-01   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na zadanie: "Wykonanie tablic pamiątkowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie - etap II"   2013-07-19   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie na kompleks dydaktyczny dla klasy zerowej"   2013-07-18   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Budowa budynku klubowego portu jachtowego Tawerna przy nabrzeżu w Gryfinie"   2013-05-23   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na zadanie: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wirów w gminie Gryfino"   2013-05-06   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Rozbudowę budynku świetlicy z przebudową strychu na poddasze użytkowe w miejscowości Krajnik w gminie Gryfino"   2013-04-17   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych"   2013-04-17   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Gryfino".   2013-04-12   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie na "Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino".   2013-04-10   Tak 
Ogłoszenie zamównienia na OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PO NIECZYNNYCH LINIACH KOLEJOWYCH W GMINIE GRYFINO   2013-04-02   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.000.000,00 zł”   2013-03-11   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Świadczenie usług pocztowych”   2013-01-23   Tak