Uchwały dotyczące budżetu

UCHWAŁA NR XL/347/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok

UCHWAŁA NR XL/344/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/329/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/326/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXXVI/311/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/310/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/309/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/304/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/297/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/296/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXXIII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/271/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE>
z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXX/258/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033.

UCHWAŁA NR XXX/257/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.