DEKLARACJA o wysokości opłaty

 

Uchwała Nr XVIII.142.S.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 lipca 2016 r. sprawie stwierdzenia  nieważności części Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino

INSTRUKCJA  PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI