Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 stycznia 2013r. godz. 1100

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz dokumentacją związaną z przeprowadzonymi remontami w latach 2009- 2012 w CW Laguna

III. Wolne wnioski i informacje