Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z informacją o terminach i miejscach spotkań w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”

Lista załączników:
Treść pisma [2594445 bajtów]