Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 lutego 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Kontrola realizacji funduszu sołeckiego w latach 2009-2012 na terenie Gminy Gryfino.

III. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz dokumentacją związaną z przeprowadzonymi remontami w latach 2009- 2012 w CW Laguna – ciąg dalszy

IV. Wolne wnioski i informacje