Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 marca 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Kontrola realizacji funduszu sołeckiego w latach 2009-2012 na terenie Gminy Gryfino.

III. Kontrola delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012

IV. Wolne wnioski i informacje.