Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 7 maja 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów: 55/13, 56/13

II. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino –wypracowanie projektu uchwały.

III. Kontrola delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012

IV. Zapoznanie się ze stanem technicznym oraz dokumentacją związaną z przeprowadzonymi remontami w latach 2009- 2012 w CW Laguna – ciąg dalszy

V. Wolne wnioski i informacje.