Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 10 czerwca 2013r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

III. Wolne wnioski i informacje