Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 czerwca 2013r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012 – DRUK Nr 1/XXXV.

III. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gryfino – DRUK Nr 1-1/XXXV.

IV. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

V. Wolne wnioski i informacje.