Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura - Nycz Magdalena obecna obecna
2. Fischbach Kazimierz obecny obecny
3. Hładki Krzysztof obecny obecny
4. Kawka Jacek obecny obecny
5. Skrzypiński Janusz obecny obecny
6. Figas Tadeusz obecny obecny