MKZP

Statut MKZP

załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej/ uzupełniającej

załącznik nr 2 - wniosek o skreślenie z listy członków MKZP

załącznik nr 3 - wniosek o przeksięgowanie wkładów na spłatę zadłużenia w MKZP

załącznik nr 4 - wniosek o prolongatę spłaty rat pożyczki

załącznik nr 5 - wniosek o częściowe wycofanie wkładów

załącznik nr 6 - wniosek o zmianę wysokości miesięcznego wkładu członkowskiego

załącznik nr 7 - deklaracja przystąpienia do MKZP

załącznik nr 8 - aktualizacja danych osobowych