Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 30 sierpnia 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu 32/13, 33/13

II. Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w sprawie bezpieczeństwa publicznego w mieście i Gminie Gryfino

III. Komisja wyjazdowa. Przygotowanie wybranych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013-2014 ( przedszkola i szkoły)

IV. Wolne wnioski i informacje.