Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 9 września 2013r. godz. 10.00

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów 60/13, 61/13, 62/13, 63/13, 64/13, 65/13

II. Skarga Pani Lucyny Pietras na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – wypracowanie projektu uchwały.

III. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.

IV. Zakończenie kontroli delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012.

V. Wolne wnioski i informacje.