Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 września 2013r. godz. 10.00

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów 66/13,

II. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2013r.

III. Zakończenie kontroli delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012.

IV. Wolne wnioski i informacje.