Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 8 października 2013r. godz. 1100

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zakończenie kontroli delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych Rady Miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012.

III. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.

IV. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010 r. - komisja wyjazdowa.

V. Wolne wnioski i informacje.