Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 24 października 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 35/13

II. Komisja wyjazdowa. Zapoznanie się z działalnością i warunkami lokalowymi wybranych świetlic wiejskich.

III. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2014 rok.

IV. Wolne wnioski i informacje.