Lista obecności

Lista obecności Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej na wspólnym posiedzeniu
w dniu 12 listopada o godzinie 1000  

  L.p.   Nazwisko  i  imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie  obecności po posiedzeniu
  1.   De La Torre Ewa   obecna     obecna
  2.   Figas Tadeusz   obecny   obecny
  3.   Kasprzyk Elżbieta     obecna   obecna
  4.   Kardasz Jarosław   obecny   obecny
  5.   Namieciński Tomasz     obecny   obecny
  6.   Nikitińska Janina   obecna   obecna
  7.   Nikitiński Paweł   obecny   obecny
  8.   Piasecki Jerzy   obecny   obecny
  9.   Trzepacz Zenon   obecny   obecny
  10.   Suchomski Marek   obecny   obecny
  11.   Witowska Jolanta   obecna   obecna