Plan pracy na 2014 r.

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR XL/341/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013

PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2014 r.

Styczeń:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Prawidłowość procedur opracowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.
 4. Analiza projektu budżetu na 2014 rok.

Luty:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola wydatków na delegacje zagraniczne w UMiG w latach 2010 - 2013

Marzec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na Oświatę w Gminie Gryfino w latach 2010-2013.

Kwiecień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na oświatę w Gminie Gryfino w latach 2010-2013.

Maj:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Analiza środków finansowych przeznaczonych na sport, rekreację i promocję Gminy w latach 2010-2013 (MOS, kluby sportowe, OSiR, UMiG, GDK, Biblioteka, organizacje pozarządowe).

Czerwiec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Lipiec:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Sierpień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Wrzesień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.
 3. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2014r.

Październik:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

Listopad:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie i mieszkańców Gminy Gryfino.

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz