Rok 2014

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Przygotowanie aktualizacji wniosku aplikacyjnego w zakresie analizy finansowej dla projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności"   2014-12-22   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonywanie autobusowych usług przewozowych w zakresie transportu drogowego w ramach gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w okresie 2015–2016 r.   2014-10-15   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Budowę wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej."   2014-09-23   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino”   2014-05-16   Tak 
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie położonych na nieruchomości zabudowanej, przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino   2014-04-24   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych”   2014-04-11   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej na Przedszkole przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie"   2014-03-18   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: "Dostawę paliw płynnych"   2014-02-24   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza zamówienie publiczne na: „Świadczenie usług pocztowych”   2014-01-15   Tak