Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 marca 2014 r. godz. 10.00

I.   Sprawy regulaminowe.

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołów nr 78/14, 79/14, 80/14

II. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka

III. Wolne wnioski i informacje.