Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 kwietnia (środa) 2014 r. godz. 1000

I.   Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów nr 84/14. nr 85/14.

II. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka

III. Wolne wnioski i informacje.