Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 6 maja (wtorek) 2014 r. godz. 1100

I.   Sprawy regulaminowe

II. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka

III. Wolne wnioski i informacje.