Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 15 maja (czwartek) 2014r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

II. Zapoznanie się z sytuacją dróg gminnych po zimie – Komisja wyjazdowa.

III. Wyjazd do DPS w Nowym Czarnowie

IV. Zapoznanie się ze stanem zabytków na terenie miasta: mury obronne, przepompownia na ul. Targowej, Brama Bańska.

V. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

VI. Wolne wnioski i informacje.