Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 17 czerwca (wtorek) 2014 r. godz. 1300

I.  Sprawy regulaminowe

II. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

III. Rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz

III. Wolne wnioski i informacje.