Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 19 sierpnia 2014 r. o godz. 16:00

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 1/LI.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025 – DRUK Nr 2/LI.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

IV.  Wolne wnioski i informacje.