Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 lipca 2014 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Wełtyń II – DRUK Nr 1/XLVIII.
 2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 Gryfino – ul. Łużycka nr 21 – DRUK Nr 2/XLVIII.
 3. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK Nr 3/XLVIII.
 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 4/XLVIII.
 5. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2014-2018 – DRUK Nr 5/XLVIII.
 6. w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza w sprawie czynności mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania w Zespole Szkół w Gardnie wraz z możliwością rozwiązania problemu ogrzewania części wspólnot mieszkaniowych – DRUK Nr 6/XLVIII.
 7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2016 – DRUK Nr 7/XLVIII.
 8. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 8/XLVIII.
 9. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 9/XLVIII.
 10. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 10/XLVIII.