Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Guga Rafał obecny obecny
2.  Kuduk Eugeniusz obecny obecny
3.  Nikitińska Janina obecna obecna
4.  Robak Eugeniusz obecny obecny
5.  Radawiec Ryszard obecny obecny
6.  Trzepacz Zenon obecny obecny
7.  Witowska Jolanta obecna obecna