Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH

Głosowania z LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z dnia 19.08.2014Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. 
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  


   Przeciw:

 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski    


   Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jolanta Witowska      


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025.
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Zenon Trzepacz


   Przeciw:

 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski    


   Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2014 r. 
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska