INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Lista załączników:
1 Informacja [129346 bajtów]
2 Druk - wzór zgłoszenia kandydata do OKW [131525 bajtów]