Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

 

  1. Uchwała Nr CCXXIX.478.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025
  2. Uchwała Nr CCXXIX.479.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2015 rok
  3. Uchwała Nr LVITI.111.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Szczecinie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfin na lata 2015-2025.
  4. Uchwała Nr CCXLVI.421.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Szczecinie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.