Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.12.2014

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z I i II sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 15

Za:

 Roland Adamiak

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Piotr Zwoliński

 

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015. - przegłosowanie wniosku radnej Ewy Dr La Torre
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015. - przegłosowanie wniosku radnego Rafała Gugi
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015. - Druk Nr 1/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2015 rok. - Druk Nr 2/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino. - przegłosowanie wniosku komisji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino. - przegłosowanie wniosku radnego T. Namiecińskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

Przeciw:

 Ewa De La Torre

 

 

 

Wstrzymało się:

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 

 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino. - Druk Nr 3/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. - Druk Nr 4/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej. - Druk Nr 5/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. - Druk Nr 6/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino. - Druk Nr 7/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Tomasz Namieciński

 Zenon Trzepacz

 Piotr Zwoliński

 

 

 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 8/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński

 

Wstrzymało się:

 Rafał Guga

 Jacek Kawka

 

 

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezes Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Środowiska w związku z wstrzymaniem realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz. - Druk Nr 9/III
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Leszek Jaremczuk

 Łukasz Kamiński

 Elżbieta  Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Zdzisław Kmieciak

 Zbigniew Kozakiewicz

 Tomasz Namieciński

 Marcin Para

 Marcin Pazik

 Małgorzata Rubczak

 Czesław Skonecki

 Ireneusz Sochaj

 Zenon Trzepacz

 Bogdan Warda

 Małgorzata Wisińska

 Jolanta Witowska

 Piotr Zwoliński