Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 21 stycznia 2015 r.
godz. 10:00

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.  Hładki Krzysztof obecny
2.  Kawka Jacek obecny
3.  Kmieciak Zdzisław obecny
4.  Kozakiewicz Zbigniew nieobecny
5.  Sochaj Ireneusz obecny
6.  Witowska Jolanta obecna
7.  Wisińska Małgorzata obecna