Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.01.2015

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z III sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015. - przegłosowanie wniosku radnego Jacka Kawki o zmianę porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 18
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Jacek Kawka      

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015. - przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Roland Adamiak  Tomasz Namieciński  Małgorzata Wisińska  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015. - przegłosowanie wniosku radnego Rafała Gugi do projektu uchwały

Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 18
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015. - z autopoprawkami i wnioskiem - Druk Nr 1/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025. - według nowej wersji -Druk Nr 2/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu niemieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Lipowej nr 9 w Wysokiej Gryfińskiej. - Druk Nr 3/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych .w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Żórawki i przeniesienie prawa własności składników infrastruktury kolejowej. - Druk Nr 4/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 5/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Marcin Pazik  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Rafał Guga