Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 18 lutego (środa) 2015 r. godz. 1130

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul Łużyckiej w Gryfinie.

III. Wolne wnioski i informacje.