Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 18 stycznia o godzinie 1130

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Hładki Krzysztof nieobecny
3.    Rubczak Małgorzata obecna
4.    Skonecki Czesław obecny
5.    Warda Bogdan obecny
6.    Wisińska Małgorzata obecna
7.    Zwoliński Piotr obecny