Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 10 marca (wtorek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów nr 4/15, 5/15

II. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.

III. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji badającej sprawę opracowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Łużycka/Czechosłowacka w Gryfinie.

III. Wolne wnioski i informacje.