WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Symbol BZP)

  Naczelnik: Angelika Szulc

  tel. 91-416-20-11 wew. 226

  mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl

       Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych w szczególności należy:

  1. przygotowywanie i przeprowadzanie na rzecz Urzędu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  2. opracowywanie planu zamówień publicznych,
  3. prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych przez Urząd zamówień publicznych,
  4. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych,
  5. opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych,
  6. pomoc formalno-prawna jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie zamówień publicznych.