ZESPÓŁ DO SPRAW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (Symbol BQ)

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:   Iwona Adamczyk

tel. 91-416-20-11 wew. 221

mail: iwona.adamczyk@gryfino.pl

Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością:   Angelika Szulc

tel. 91-416-20-11 wew. 219

Administrator Kontroli Zarządczej:   Katarzyna Szabałkin

tel. 91-416-20-11 wew. 260

Kontroler Wewnętrzny:  Iwona Dąbro-Adamiak

tel. 91-416-20-11 wew. 260