Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Lista załączników:
1 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych [0 bajtów]
1a Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania [0 bajtów]
1b Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [0 bajtów]