Zamówienia do 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Rozbórka budynku komunalnego w Gryfinie przy ul. 1 Maja 10.   2015-12-23   Tak 
Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych   2015-12-11   Tak 
Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego   2015-12-11   Tak 
Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja wyposażenia informatycznego Dziennego Domu "Senior - WIGOR" zlokalizowanego w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie   2015-12-08   Tak 
Zakup i dostawa komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2015-12-03   Tak 
Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego potrzeby Dziennego Domu Senior-WIGOR zlokalizowanego w Centrum Wodnym `Laguna` w Gryfinie   2015-12-01   Tak 
Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino   2015-12-01   Tak 
Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja wyposażenia informatycznego Dziennego Domu "Senior - WIGOR" zlokalizowanego w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie   2015-11-30   Tak 
Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco-powielających dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino   2015-11-30   Tak 
Wykonanie mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika oraz map stanu władania do celów planistycznych w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe Gryfino   2015-11-27   Tak 
Zakup i dostawa sprzętu RTV i AGD z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu Senior-WIGOR zlokalizowanego w Centrum Wodnym `Laguna` w Gryfinie   2015-11-24   Tak 
Zakup i dostawa schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej dla potrzeb Dziennego Domu Senior-WIGOR zlokalizowanego w Centrum Wodnym "Laguna" w Gryfinie   2015-11-18   Tak 
Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych dla Gminy Gryfino   2015-11-10   Tak 
Zakup i dostawa schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej dla potrzeb Dziennego Domu Senior-WIGOR zlokalizowanego w Centrum Wodnym "Laguna" w Gryfinie   2015-11-10   Tak 
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie miejscowości Gardno, Stare Brynki i terenu położonego w obrębie Wełtyń - obejście drogowe   2015-11-06   Tak 
Zakup, dostawa i montaż mebli z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Dziennego Domu "Senior - WIGOR" zlokalizowanego w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie   2015-10-23   Tak 
Przebudowa lokalu mieszkalnego położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 11   2015-10-14   Tak 
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino   2015-10-08   Tak 
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie Zespołu Szkół w Chwarstnicy oraz na terenie świetlic administrowanych przez Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie w miejscowościach: Chwarstnica, Nowe Czarnowo, Sobieradz, Krzypnica, Wirów i Wełtyń   2015-10-06   Tak 
Wykonanie mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika oraz map stanu władania do celów planistycznych dla miejscowości Gardno i Stare Brynki oraz dla terenu położonego w obrębie Wełtyń - obejście drogowe   2015-10-02   Tak 
Dostawa i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22   2015-09-30   Tak 
Przebudowa przewodów kominowych w lokalach komunalnych.   2015-09-01   Tak 
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej murów obronnych wraz z Bramą Bańską w Gryfinie oraz konserwatorskiego projektu budowlano - wykonawczego budynku Gryfińskiego Domu Kultury "Pałacyk pod Lwami" w Gryfinie   2015-08-31   Tak 
Remont klatki schodowej i schodów drewnianych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 22 w Gryfinie.   2015-08-25   Tak 
Wykonanie konserwatorskiego projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji zabytkowych murów obronnych w Gryfinie (włącznie z Bramą Banską) i budynku Gryfińskiego Domu Kultury „Pałacyk pod Lwami" w Gryfinie   2015-08-19   Tak 
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie i rejon ul. Reymonta w Gryfinie.   2015-08-17   Tak 
Centrum Wodne Laguna zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę chemii basenowej w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.   2015-08-05   Tak 
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych   2015-08-05   Tak 
Budowa sieci wodociągowej w gminie Gryfino   2015-08-05   Tak 
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie   2015-08-04   Tak 
Remont klatki schodowej i schodów drewnianych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 22 w Gryfinie   2015-08-04   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie"   2015-07-20   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Poprawa funkcjonalności kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie i Przedszkolu Nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie"   2015-07-13   Tak 
Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2015-07-10   Tak 
Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2015-07-10   Tak 
Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych   2015-07-08   Tak 
Remont łazienek w Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie   2015-07-07   Tak 
Budowa czterech ścian z cegły klinkierowej do zawieszenia tablic pamiątkowych oraz wykonanie 18 tablic z nazwiskami żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Wojennym w Gryfinie   2015-07-07   Tak 
Usunięcie usterek na zadaniu pn. "Moje boisko Orlik 2012 w Gardnie" w ramach gwarancji należytego usunięcia wad lub usterek   2015-07-06   Tak 
Centrum Wodne Laguna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 30000 euro   2015-07-03   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Poprawa funkcjonalności kuchni przedszkolenj w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie i Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie"   2015-06-24   Tak 
Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie   2015-06-19   Tak 
Budowa czterech ścian z cegły klinkierowej do zawieszenia tablic pamiątkowych oraz wykonanie 18 tablic z nazwiskami żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Wojennym w Gryfinie   2015-06-19   Tak 
Usunięcie usterek na zadaniu pn. "Moje boisko Orlik 2012 w Gardnie" w ramach gwarancji należytego usunięcia wad lub usterek   2015-06-16   Tak 
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych mieszkalnych   2015-06-16   Tak 
Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2015-06-12   Tak 
Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2015-05-25   Tak 
Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2015-04-17   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę drogi gminnej ulica Krótka w miejscowości Chwarstnica działka nr 65/2   2015-03-20   Tak 
Remont sieci kanalizacyjnej na terenie przedszkola Nr 1 przy ul.Wojska Polskiego 11 w Gryfinie   2015-03-13   Tak 
Sporządzanie analiz zmiany wartości nieruchomości i sporządzanie operatów szacunkowych wzrostu/obniżenia wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   2015-02-27   Nie 
Sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo   2015-02-26   Tak 
Opracowanie projektu zamiennego budowy drogi dojazdowej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej, zatwierdzonego decyzją Starosty Gryfińskiego o pozwoleniu na budowę nr 388/2014 (AB.6740.4.91.2014.BS) z dnia 21.07.2014 r.   2015-01-26   Tak