Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 22 kwietnia (środa) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu nr 8/15

II. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji badającej sprawę opracowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla rejonu ul. Łużycka/Czechosłowacka w Gryfinie – komisja wyjazdowa.

III. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji  inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz

IV. Wolne wnioski i informacje.