Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 22 maja (piątek) 2015 r. godz. 1800

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz- spotkania z mieszkańcami Sobieradza – komisja wyjazdowa.

III. Wolne wnioski i informacje.