Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach
w dniach: 8 czerwca (poniedziałek) 2015 r. godz. 1230
oraz 11 czerwca (czwartek) 2015 r. godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

III. Wolne wnioski i informacje.